Ý nghĩa của lá bài Seven Of Cups trong bói Tarot

Ý nghĩa của lá bài Seven Of Cups trong bói Tarot 2024/06/13

Ý nghĩa của lá bài Seven Of Cups trong bói Tarot

Lá bài Seven of Cups trong Tarot thường được coi là biểu tượng của sự mơ mộng và lúng túng. Trên lá bài, chúng ta thường thấy một người đang nhìn vào bảy chiếc cốc đầy nước, mỗi chiếc đại diện cho một lựa chọn khác nhau. Các chiếc cốc này thường chứa các biểu tượng khác nhau nhưng có thể chỉ là hình ảnh hoặc giấc mơ. Lá bài này thường ám chỉ đến việc phải đối mặt với sự mơ hồ và khó khăn trong việc quyết định và tìm ra lựa chọn đúng đắn.

Ý nghĩa của lá bài Seven Of Cups trong Tarot

Ý nghĩa của lá bài Seven Of Cups trong Tarot

Seven of Cups cũng có thể biểu thị sự mất mát của hiệu suất và tập trung do bị mê hoặc bởi sự lựa chọn quá nhiều hoặc quá mơ mộng. Nó nhắc nhở chúng ta về sự quan trọng của việc tập trung vào một mục tiêu cụ thể và tránh xa những giấc mơ không thực tế.

Vị Trí của Lá Seven Of Cups trong Bộ Tarot

  1. Hiện tại: Trong vị trí hiện tại, lá bài Seven Of Cups thường biểu thị sự mơ mộng và lúng túng đang tồn tại trong cuộc sống của người hỏi. Điều này có thể ám chỉ đến việc đối diện với nhiều lựa chọn hoặc cảm giác mơ mộng không rõ ràng, khiến cho quyết định trở nên khó khăn.

  2. Quá khứ: Trong quá khứ, lá bài Seven Of Cups có thể đề cập đến một giai đoạn của sự mơ mộng và lúng túng đã từng xảy ra. Điều này có thể là một thời kỳ của sự mơ mộng hoặc cảm giác bị mất mát do không tập trung đúng mục tiêu.

  3. Tương lai: Trong tương lai, lá bài Seven Of Cups tượng trưng cho sự cần phải cẩn thận và tập trung hơn trong việc đối mặt với các lựa chọn và mơ mộng. Nó là một cảnh báo để tránh xa những mê hoặc và tập trung vào mục tiêu cụ thể để đạt được thành công.

Các Lá Bài Hỗ Trợ và Đối Lập của Seven Of Cups

Lá Bài Hỗ Trợ:

  • Ace of Swords: Biểu tượng của sự sắc bén và sự rõ ràng, hỗ trợ người hỏi trong việc đưa ra quyết định logic và tránh xa những mơ mộng không thực tế.

  • The Emperor: Biểu tượng của sự quyền lực và kiểm soát, hỗ trợ người hỏi trong việc xác định mục tiêu cụ thể và tập trung vào việc đạt được chúng.

  • The High Priestess: Đại diện cho sự sâu sắc và trực giác, hỗ trợ người hỏi trong việc đào sâu vào bản thân và tìm ra những giấc mơ và ước mơ thực tế.

Lá Bài Đối Lập:

  • Two of Swords: Biểu tượng của sự phân vân và bất định, đối lập với việc phải đối mặt với sự mơ mộng không rõ ràng của Seven Of Cups.

  • Eight of Cups: Đại diện cho sự rời bỏ và tìm kiếm sự thỏa mãn tinh thần mới, đối lập với việc mơ mộng và lúng túng của Seven Of Cups.

  • Ten of Swords: Biểu tượng của sự kết thúc và thất bại, đối lập với việc mơ mộng không thực tế và cảm giác lúng túng của Seven Of Cups.

Kết Luận

Lá bài Seven Of Cups trong Tarot thường biểu thị sự mơ mộng và lúng túng đối diện với nhiều lựa chọn hoặc ý nghĩa không rõ ràng. Nó nhắc nhở chúng ta về sự quan trọng của việc tập trung vào một mục tiêu cụ thể và tránh xa những giấc mơ không thực tế. Để đạt được thành công, người hỏi cần phải sử dụng sự sắc bén và trực giác để đưa ra quyết định thông suốt và tập trung vào mục tiêu cụ thể.

Trải nghiệm tính năng bói tarot online ngay tại đây. Với tính năng bói tarot online, bạn có thể yêu cầu bói tarot trực tuyến vào bất kỳ thời gian nào. Chỉ cần chọn câu hỏi hoặc nêu vấn đề của mình, các chuyên gia tarot sẽ rút bài và giải đáp một cách chi tiết, rõ ràng. Tính năng bói tarot online trên boitarot.vn mang đến cho bạn cơ hội khám phá bản thân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống một cách tiện lợi và chính xác.