Ý nghĩa của lá bài Seven Of Swords trong bói Tarot

Ý nghĩa của lá bài Seven Of Swords trong bói Tarot 2024/06/13

Ý nghĩa của lá bài Seven Of Swords trong bói Tarot

Trong Tarot, lá bài Seven of Swords thường mang theo ý nghĩa của sự lừa dối, sự gian lận và sự trốn tránh. Trên lá bài, chúng ta thường thấy một người đàn ông với ba thanh kiếm trong tay, đang lấy đi năm thanh kiếm còn lại từ một trại quân đội. Hành động này biểu thị sự trốn tránh và sự không chân thành trong hành động.

Ý Nghĩa của Lá Bài Seven of Swords trong Tarot

Ý Nghĩa của Lá Bài Seven of Swords trong Tarot

Ý nghĩa chính của Seven of Swords thường liên quan đến việc đối mặt với sự gian lận và trốn tránh. Lá bài này thường nhắc nhở chúng ta rằng việc trốn tránh vấn đề hoặc sử dụng sự gian lận không thể giải quyết vấn đề lâu dài. Thay vào đó, chúng ta cần đối mặt với thực tế và tìm cách giải quyết vấn đề một cách trung thực và trách nhiệm.

Vị Trí của Lá Seven of Swords trong Bộ Tarot

  1. Quá Khứ: Trong vị trí này, Seven of Swords thường biểu thị sự gian lận và trốn tránh đã từng xảy ra trong quá khứ của người hỏi. Nó có thể là dấu hiệu của việc sử dụng sự gian lận để tránh đối mặt với vấn đề hoặc tình huống khó khăn trong quá khứ.

  2. Hiện Tại: Trong vị trí này, Seven of Swords thường biểu thị sự gian lận và trốn tránh hiện đang tồn tại trong cuộc sống của người hỏi. Nó có thể là một lời nhắc nhở rằng việc trốn tránh vấn đề không thể giải quyết vấn đề và chúng ta cần đối mặt với nó một cách trung thực.

  3. Tương Lai: Trong vị trí này, Seven of Swords thường biểu thị tiềm năng cho sự gian lận và trốn tránh trong tương lai của người hỏi. Nó có thể là dấu hiệu của nguy cơ sử dụng sự gian lận để tránh đối mặt với những thách thức tới trong tương lai.

Các Lá Bài Hỗ Trợ và Đối Lập của Seven of Swords

Các Lá Bài Hỗ Trợ:

  • Justice: Biểu tượng của sự công bằng và trung thực. 

  • Six of Swords: Biểu tượng của sự chuyển đổi và sự di chuyển.

  • The Tower: Biểu tượng của sự thay đổi đột ngột và phá hủy. 

Các Lá Bài Đối Lập:

  • The Emperor: Biểu tượng của sự kiểm soát và quyền lực. 

  • The High Priestess: Biểu tượng của sự sâu sắc và sự hiểu biết. 

  • The Hermit: Biểu tượng của sự tự nhiên và sự sâu sắc.

Kết Luận

Lá bài Seven of Swords trong Tarot thường biểu thị sự gian lận và trốn tránh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng việc trốn tránh vấn đề hoặc sử dụng sự gian lận không thể giải quyết vấn đề lâu dài. Thay vào đó, chúng ta cần đối mặt với thực tế và tìm cách giải quyết vấn đề một cách trung thực và trách nhiệm. Đồng thời, để vượt qua tình huống này, chúng ta cần nhận biết và tìm hiểu cách đối phó với những lá bài hỗ trợ và đối lập để giúp chúng ta tiến lên và đạt được mục tiêu.

Trải nghiệm tính năng bói tarot online ngay tại đây. Với tính năng bói tarot online, bạn có thể yêu cầu bói tarot trực tuyến vào bất kỳ thời gian nào. Chỉ cần chọn câu hỏi hoặc nêu vấn đề của mình, các chuyên gia tarot sẽ rút bài và giải đáp một cách chi tiết, rõ ràng. Tính năng bói tarot online trên boitarot.vn mang đến cho bạn cơ hội khám phá bản thân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống một cách tiện lợi và chính xác.